Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Kim Sen (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:48' 18-08-2014
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 276
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
What are their favorite activities?
Monday, August 18th, 2014
MY FRIENDS
Unit 1:
Lesson: Getting Started
Listen and Read
I. Vocabulary
 seem (a):
next – door (a):
 A next – door neighbor
photograph (n):
smile (n):
(v):
enough (adv):

dường như, có vẻ như
bức ảnh
kế bên
nụ cười
cười
đủ
Hoa: Hello Lan.
Lan: Hi, Hoa. You seem happy.
Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien today.
Lan: Do I know her?
Hoa: I don’t think so. She was my next-door neighbor in Hue.
Lan: What does she look like?
Hoa: Oh. She’s beautiful. Here is her photograph.
Lan: What a lovely smile! Was she your classmate?
Hoa: Oh, no. She wasn’t old enough to be in my class.
Lan: How old is she?
Hoa: Twelve. She’s going to visit me. She’ll be here at Christmas. Would you like to meet her?
Lan: I’d love to.

1. Practice the dialogue with a partner.
2. Answer the following questions
a/ Where does Nien live?
She lives in Hue.
b/ Does Lan know Lien?
No, she doesn’t.
c/ Which sentence tells you that Hoa is older than Nien?
She wasn’t old enough to be in my class.
d/ When is Nien going to visit Hoa?
She is going to visit Hoa at Christmas.

II. Grammar
She wasn’t old enough to be in my class.
S + be + (not) + adj. + enough + to-infinitive
đủ (không đủ) cái gì để làm gì
III. Practice
a. He / strong / do / that work.
He is strong enough to do that work.
b. He /not/ tall / reach / the ceiling
He is not tall enough to reach the ceiling.
III. Practice
c. He is strong. He can carry the box.
He is strong enough to carry the box.
b. He isn’t tall. He can’t reach the
ceiling
He is not tall enough to reach the ceiling.
"Lucky Fruit" Game
How old is Nien?
She is twelve.
Was Nien Hoa’s classmate?
No, she wasn’t.
Where does Nien live?
She lives in Hue.
The tea isn’t strong. It won’t keep us awake.
The tea isn’t strong enough to keep us awake.
Learn by heart vocabulary and structure
Prepare Unit 1 Speak, Listen
 
Gửi ý kiến