Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Văn Diễn
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:27' 29-12-2013
Dung lượng: 388.0 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Trường THCS Lê Hồng Phong

LÂM ĐỒNG - 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Trường THCS Lê Hồng PhongDANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TT
Họ và tên, cơ quan công tác
Trách nhiệm được giao
Chữ ký

1
Trần Phú Vinh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông
Trưởng đoàn


2
Phan Văn Diễn – Hiệu trưởng trường THCS liêng Trang
Thư ký


3
Nguyễn Quang Chính – Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành viên


4
Ngô Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng trường THCS Đạ Long
Thành viên


5
Âu Văn Nghị - Hiệu trưởng trường THCS Đạ K’nàng
Thành viên


6
Nguyễn Đăng Hòa – Phó Hiệu trưởng trường THCS Phi Liêng
Thành viên


7
Nguyễn Văn Lưỡng - Phó Hiệu trưởng trường THCS Rô Men
Thành viênLÂM ĐỒNG - 2014
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Nội dung đầy đủ
Nội dung viết tắt

Trung học cơ sở
THCS

Sở Giáo dục Đào tạo
SGDĐT

Phòng Giáo dục Đào tạo
PGDĐT

Đồ dùng dạy học
ĐDDH

Ban đại diện cha mẹ học sinh
BĐDCMHS


CB-GV-NV


GVCN


CBQL


ĐDDH


CNTT
MỤC LỤC

NỘI DUNG
Trang

Danh mục các chữ viết tắt


Phần I: TỔNG QUAN


Giới thiệu


Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài


Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài


Những điểm mạnh của trường THCS Lê Hồng Phong


Những điểm yếu của trường THCS Lê Hồng Phong


Phần II: ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN


Tiêu chuẩn 1


Tiêu chuẩn 2


Tiêu chuẩn 3


Tiêu chuẩn 4


Tiêu chuẩn 5


Phần III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ


Phụ lục


Phần I: TỔNG QUAN
1. Giới thiệu
Đoàn đánh giá ngoài được thành lập theo quyết định số 1049/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2013 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo lâm Đồng
Bản báo cáo này khái quát quá trình đánh giá ngoài, các kết quả đạt được và những kiến nghị đối với trường THCS Lê Hồng Phong.
2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài (không quá 1 trang)
Đoàn đánh giá ngoài thực hiện theo Quyết định số 1049/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2013 của Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo lâm Đồng.
Từ ngày 25 – 11 – 2013 đến 05 – 12 – 2013: Họp đoàn, thống nhất kế hoạch làm việc của đoàn; Cung cấp hồ sơ đánh giá cho các thành viên của đoàn, bao gồm: Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài; Kế hoạch làm việc của đoàn; Công văn đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục; Báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục; Các văn bản khác có liên quan. Chuẩn bị hồ sơ và gửi từng tiêu chuẩn cho các thành viên của đoàn được phân công để nghiên cứu và viết báo cáo đánh giá sơ bộ.
Ngày 06 – 12 – 2013 đến 07 – 12 – 2013: Họp đoàn, các thành viên báo cáo nhận xét về báo cáo tự đánh giá của trường, báo cáo nhận xét đánh giá từng tiêu chuẩn. Các thành viên trao đổi, thảo luận về báo cáo sơ bộ của các thành viên trong đoàn; Phân công nghiên cứu sâu một số tiêu chí cho mỗi thành viên; Mỗi thành viên trong đoàn viết một bản nhận xét về các tiêu chí được phân công (theo Phụ lục VIII). Đoàn đánh giá ngoài tổ chức thảo luận và xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá của đoàn (theo Phụ lục X). Phân công nhiệm vụ cho khảo sát chính thức.
Ngày 09 – 12 – 2013: Trưởng đoàn và thư ký họp cùng với lãnh đạo trường và Hội đồng tự đánh giá chính thức thông báo và trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và thông báo ngày 19 – 12 – 2013 chính thức đoàn đánh giá ngoài sẽ đến trường để khảo sát.
Từ 7 giờ 30 phút ngày 19 – 12 – 2013: Đoàn đã tiến hành họp với lãnh đạo trường, Hội đồng đánh giá trường - Giới thiệu thành phần đoàn đánh giá ngoài, mục đích và
 
Gửi ý kiến