Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Câu 15: Phân tích vai trò của quần chúng trong lịch sử?

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:07' 03-09-2015
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 795
Số lượt thích: 0 người
Câu 15: Phân tích vai trò của quần chúng trong lịch sử?
Chủ nghĩa Mác Lê Nin khẳng định lịch sử loài người là do chính con người làm nên trong đó quần chúng nhân dân là lực lượng quyết định lịch sử.
a. Quần chúng nhân dân là chủ thể tạo ra mọi của cải vật chất bảo đảm cho sự tồn tại xã hội.
- Để tồn tại con người trước hết phải có ăn, mặc, ở do đó người ta phải sản xuất ra của cải vật chất đây là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội là hoạt động của QCND những người lao động chủ yếu trong mọi xã hội.
- Mọi sự biến đổ phát triển trên tất cả các mặt của đời sống xã hội xét đến cùng là do sự vận động của LLSX quy định trong đó quàn chúng nhân dân lao động là lực lượng sản xuất hàng đầu và cơ bản nhất của xã hội.
- Khoa học kỹ thuật ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội tuy nhiên nó chỉ phát huy được vai trò thông qua hoạt động thực tiễn sản xuất của QCND.
b. QCND là lực lượng cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội.
- Trong xã hội có đối kháng giai cấp đấu trang giai cấp tất yếu sảy ra mà đỉnh cao của nó là cách mạng xã hội muốn chuyển từ xã hội cũ sang xã hội mới phải có 1 lực lượng vật chất và tinh thần để thực hiện trong đó vai trò quyết định thuộc về QCND.
- Cách mạng xã hội là sự nghiệp của QCND chứ không phải của riêng sự nghiệp của cá nhân. Thực tiễn cách mạng chứng minh rằng không có sự thay đổi chế độ xã hội nào trong lịch sử mà không có sự tham gia đông đảo của QCND.
Suy đến cùng nguyên nhân của mội cuộc cáh mạng bắt đầu từ sự phát triển của LLSX đẫn đến mâu thuẫn QHSX lỗi thời nghĩa là bắt đầu từ hoạt động sản xuất vật chất của QCND bởi vậy QCND vừa là động lực vừa là chủ thể của mọi cuộc cách mạng xã hội.
c. QCND là lực lượng sáng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần.
- Cùng với việc tạo ra của cải vật chất cho xã hội, QCND còn là lực lượng đóng vai trò to lớn trong việc sáng tạo ra giá trị tinh thần kể cả trong xã hội có sự phân chia thành lao động trí óc và lao động chân tay, có sự tách rời giữa sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần.
- Bên cạnh đó đời sống của QCND là nguồn tư liệu vô tận để các tác giả tác phẩm nghệ thuật khai thác phản ánh họ trở thành nguồn cảm hứng cho mọi sáng tạo tinh thần trong đời sống xã hội.
- Mặt khác các giá trị văn hóa tinh thần chỉ có thể nuôi dưỡng và tồn tại khi được quần chúng nhân dân chấp nhận truyền bá sâu rộng trở thành phổ biến trong cuốc sống.
Tóm lại xét từ kinh tế đến chính trị từ hoạt động vật chất đến hoạt động tinh thần QCND là lực lượng đóng vai trò quyết định trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.
Ý nghĩa phương pháp luận:
- Quán triệt quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam lấy lấy dân làm gốc, dân là gốc của nước.
- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân do dân vì dân.
- Chống việc xa rời quần chúng nhân dân quan liêu hách dịch với dân.
Avatar

Câu 15: Phân tích vai trò của quần chúng trong lịch sử?

 
Gửi ý kiến