Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo tổng kết năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:09' 09-12-2010
Dung lượng: 117.0 KB
Số lượt tải: 403
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG
*
Số 07 - BC/CB-THCS LT
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày 20 tháng 12 năm 2010.


BÁO CÁO
TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2010
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011

Phần I : KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NĂM 2010

Căn cứ công văn số 20-HD/BTCTW ngày 10/10/2008 của Ban tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn qui trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên gắn với đánh giá cán bộ công chức cuối năm.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp BCH Đảng bộ ngày 23/11/2010 của Đảng ủy xã Đạ Tông về triển khai kế hoạch đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và kiểm điểm Đảng viên gắn với đánh giá cán bộ năm 2010.
Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm 2010. Nay chi bộ trường THCS Liêng Trang xây dựng báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của chi bộ năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong năm 2011 với các nội dung như sau :

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Tình hình chung:
Chi bộ trường THCS Liêng Trang thực hiện dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Đạ Tông; Thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ quan, ban ngành cấp trên.
Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục THCS trên địa bàn toàn xã Đạ Tông.
Tổng số Đảng viên năm 2010 là 7 Đảng viên.
Trong đó :
Đảng viên chính thức là : 4 đ/c.
Đảng viên dự bị là : 03 đ/c.
Đảng viên Nữ là : 02 đ/c.
Đảng viên là người dân tộc : 00 đ/c.
Tổng số Đảng viên tính đến thời điểm cuối năm 2010 là 07 Đảng viên.
Trong đó :
Đảng viên chuyển đến : 00 đ/c
Đảng viên chuyển đi : 00 đ/c
Đảng viên mới kết nạp trong năm : 00 đ/c
Đảng viên chính thức là : 04 đ/c.
Đảng viên dự bị là : 03 đ/c.
Đảng viên Nữ là : 02 đ/c.
Đảng viên là người dân tộc : 00 đ/c.
Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên :
TN THCS (BT THCS) 9/12 : 00 đ/c.
TN THPT (BT THPT) 12/12 : 07 đ/c.
Đảng viên có trình độ Đại học : 04 đ/c.
Đảng viên có trình độ Cao Đẳng : 03 đ/c.
Về tình hình đội ngũ và cán bộ quản lý :
Tổng số CB GV CNV do chi bộ quản lý là: 41 đ/c.
Trong đó : CBQL: 02; GV: 35 ; CNV : 04)
Về tổ chức các đoàn thể :
* Công đoàn : gồm có : Có 6 tổ công đoàn với tổng số: 41 CĐV.
* Đoàn TN : Có 27 Đoàn viên
* Đội TN TP Hồ chí Minh : có 18 chi đội với tổng số 603 đội viên
Về Tổ khối có 06 tổ, trong đó : 05 tổ chuyên môn, 01 tổ HC VP
2. Thuận lợi.
Đa số Đảng viên, các đồng chí cán bộ giáo viên công nhân viên trong chi bộ có trình độ văn hoá 12/12. Được đào tạo chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có vốn kiến thức đạt chuẩn và vượt chuẩn so với yêu cầu của xã hội hiện nay.
Cơ sở vật chất trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được các đơn vị trường bạn cho mượn, đáp ứng được nhu cầu giáo dục.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Đạ Tông, ngành cấp trên chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2010. Chi bộ thực hiện công tác lãnh – chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục bậc THCS từng bước có hiệu quả. Tập thể chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng lao động tri thức, đã lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đảng viên có kinh nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục trong nhà trường .
Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.
3. Khó khăn
Lực lượng Đảng viên ít, các cán bộ giáo viên công nhân viên đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng
Gửi ý kiến