Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo kiểm điểm của chi bộ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phan Văn Diễn
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:48' 28-10-2015
Dung lượng: 151.5 KB
Số lượt tải: 4489
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG
*
Số - BC/CB - LTR
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày tháng 12 năm 2013.


BÁO CÁO
TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2013
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

Căn cứ kế hoạch số 70-KH/HU ngày 28/11/2013 của huyện ủy Đam Rông về việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013.
Căn cứ hướng dẫn số 08-HD/TC ngày 05/12/2013 của Ban tổ chức huyện ủy Đam Rông về việc kiểm điểm phê bình, tự phê bình và đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2013.
Căn cứ vào tình hình hoạt động, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ trong năm 2013. Nay chi bộ trường THCS Liêng Trang xây dựng báo cáo kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của chi bộ năm 2013 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong năm 2014 với các nội dung như sau:

Phần I : KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ NĂM 2013

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Tình hình chung:
Chi bộ trường THCS Liêng Trang thành lập tháng 8 năm 2010 với tổng số 07 đảng viên; kết nạp được 03 đảng viên; tiếp nhận đảng viên chuyển đến 03 đồng chí; giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng 05 đồng chí.
Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục THCS trên địa bàn toàn xã Đạ Tông. Thực hiện nhiệm vụ chính trị dưới sự chỉ đạo, phân công chỉ đạo của Đảng ủy xã Đạ Tông; Thực hiện phối hợp công tác với cơ quan chuyên ngành của địa phương và cấp trên.
Tổng số Đảng viên trong năm 2013 là 8 Đảng viên. Trong đó :
Đảng viên chính thức là : 7 đ/c.
Đảng viên dự bị là : 01 đ/c.
Đảng viên Nữ là : 03 đ/c.
Đảng viên là người dân tộc : 00 đ/c.
Đảng viên chuyển đến : 00 đ/c
Đảng viên chuyển đi : 03 đ/c
Đảng viên kết nạp trong năm : 00 đ/c
Về tình hình đội ngũ và cán bộ quản lý : Tổng số CB GV CNV do chi bộ quản lý là: 54 đ/c. Trong đó : CBQL: 03; GV: 45 ; CNV : 06)
Về tổ chức các đoàn thể : Công đoàn gồm có 6 tổ công đoàn với tổng số 54 CĐV; Đoàn TN có 39 Đoàn viên; Đội TN TP Hồ chí Minh có 24 chi đội với tổng số 742 đội viên.
Về Tổ khối có 06 tổ, trong đó : 05 tổ chuyên môn, 01 tổ HC VP
2. Thuận lợi.
Đội ngũ đảng viên và cán bộ nhà trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn khá cao chiếm gần 60%, đáp ứng được nhiệm vụ nhu cầu giáo dục hiện nay.
Cơ sở vật chất trường lớp từng bước đang được đầu tư khá đồng bộ; bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu hoạt động giáo dục trong nhà trường.
Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy xã Đạ Tông và lãnh đạo ngành cấp trên, chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và điều lệ đảng quy định.
Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân địa phương đã tích cực hỗ trợ, động viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở nhà trường.
3. Khó khăn.
Tỷ lệ đảng viên thấp, chiếm 14,8% của đội ngũ. Cán bộ giáo viên công nhân viên tuy đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhưng kinh nghiệm về thực tiễn giảng dạy và giáo dục còn nhiều mặt hạn chế; kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ còn yếu do thiếu kinh nghiệm thực tế; một số có trình độ trên chuẩn nhưng chuyên ngành đào tạo không được chuyên sâu; một số chưa thực sự yên tâm trong công tác, gắn bó với địa phương.
Trình độ dân trí địa phương còn thấp, nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình học sinh còn nghèo, chưa có đủ điều kiện tham gia và đáp ứng nhu cầu học tập của con em, dẫn đến chất lượng giáo dục còn thấp; công tác phổ cập xóa mù đạt hiệu quả chưa cao.
II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng an
Avatar

Báo cáo tổng kết của chi bộ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Avatar

Báo cáo kiểm điểm của chi bộ năm 2013

 
Gửi ý kiến