Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên ND 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Hùng
Ngày gửi: 20h:12' 12-05-2015
Dung lượng: 94.5 KB
Số lượt tải: 321
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
TỔ ANH – TD – N – H


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạ tông, ngày 12 tháng 05 năm 2015


BÁO CÁO
Kết quả tự BDTX giáo viên - Năm học 2014 - 2015


Họ và tên: Trần Mạnh Hùng .Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1976 .Năm vào ngành: 2004
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ĐHSP .Tổ chuyên môn: Anh-TD-N-H
Môn dạy: Thể dục .Chức vụ: Tổ trường chuyên môn.

Thực hiện kế hoạch BDTX số 66/KH-LTR ngày 08 tháng 09 năm 2014 của trường THCS Liêng Trang về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên trường THCS Liêng Trang và kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn …. cá nhân tôi báo cáo công tác BDTX năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

Nội Dung
Báo cáo kết quả tự BDTX nội dung bồi dương 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện) do Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể trong năm học:
- Lịch sử địa phương.
- Địa lý địa phương.
- Ngữ văn địa phương.
- Bồi dưỡng dạy học theo dự án ( Bồi dưỡng dạy họctheo chương trình tập huấn của Intel).
- Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kính tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phần 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
Thông qua nội dung này bản thân tôi đã nắm bắt được lịch sử, văn hóa tính cách của học sinh nơi đây, từ đó bản thân xây dựng các biện pháp giáo dục – giảng dạy học sinh chấp hành tốt nội quy của học sinh khi tới trường, giáo dục ý thức tự học, tự tìm tòi học hỏi, ý thức chấp hành những quy định của pháp luật, những chuẩn mực đạo đức, biết yêu thương, quý trọng thầy cô, cha mẹ, bạn bè .. Biết cư xử đúng chuẩn mực. Thông qua hoạt động giảng dạy chính khóa của môn học đã giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, dũng cảm, trung thực biết vâng lời thầy cô, cha mẹ ..
Việc ứng dụng CNTT đã thực sự nâng cao chất lượng bài giảng, bảo các tiết học sinh động, dễ hiểu, hấp dẫn. Nhiều giáo viên trang bị máy tính xách tay để phục vụ các giờ giảng bài điện tử. Thực tế cho thấy, việc thiết kế giáo án và giảng dạy trên máy tính khiến tiết học trở nên sinh động hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với cách dạy theo phương pháp truyền thống thu hút được sự chú ý và tạo hứng thú nơi học sinh. Thông qua giáo án điện tử, giáo viên cũng có nhiều thời gian đặt các câu hỏi gợi mở, tạo điều kiện cho học sinh hoạt động nhiều hơn trong giờ học. Những khả năng mới mẻ và ưu việt này của công nghệ thông tin và truyền thông đã nhanh chóng làm thay đổi cách làm việc, cách học tập, cách tư duy...

* Phần tự nhận xét và đánh giá
Việc bồi dưỡng thường xuyên giúp cho bản thân có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong quản lí tổ, công tác chủ nhiệm, có kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học có hiệu quả và thiết thực. Có kĩ năng quản lí tổ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn. Nâng cao chất lượng soạn giảng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, lồng ghép các nội dung tích hợp giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khỏe cho học sinh.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác BDTX của cá nhân tôi. Mong các đ/c trong tổ chuyên môn Anh – Thể dục – Nhạc – Họa góp ý cho việc BDTX cùa bản thân tôi được hoàn chỉnh hơn.


NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký ghi rõ họ tên)
Trần Mạnh Hùng

(Mẫu 1: Mẫu biên bản nhận xét, đánh giá kết quả BDTX giáo viên)
Avatar

Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên Nội dung 2

 
Gửi ý kiến