Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Báo cáo BDTX Nội dung 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Hùng
Ngày gửi: 20h:14' 12-05-2015
Dung lượng: 171.0 KB
Số lượt tải: 2151
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG
TỔ ANH – TD – NHẠC – HỌA


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạ tông, ngày 12 tháng 05 năm 2015


BÁO CÁO
Kết quả tự BDTX giáo viên - Năm học 2014 - 2015


Họ và tên: Trần Mạnh Hùng. Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1976 .Năm vào ngành: 2004
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ĐHSP .Tổ chuyên môn: Anh–TD–N–H
Môn dạy: Thể dục .Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

Thực hiện kế hoạch BDTX số 66/KH-LTR ngày 08 tháng 09 năm 2014 của trường THCS Liêng Trang về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên trường THCS Liêng Trang và kế hoạch BDTX của tổ chuyên môn …. Nay cá nhân tôi báo cáo công tác BDTX năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

Nội Dung
Báo cáo kết quả tự BDTX nội dung bồi dương 3: Đây là khối kiến thức tự chọn, nhà trường căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Phần 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
Modul 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
a. Nhận thức: Việc bồi dưỡng và nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp là một mục tiêu quan trọng trong bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS đáp ứng chuẩn nghề nghiệp hiện nay. Đồng thời giúp giáo viên Trung học cơ sở nắm đuợc các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp, làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp. Từ đó giúp cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy.
b. Tiếp thu: Trong dạy học, tích hợp có thể được coi là sự liên kết các đối tượng giảng dạy, học tập trong cùng một kế hoạch hoạt động để đảm bảo sự thống nhất, hài hoà, trọn vẹn của hệ thổng dạy học nhằm đạt mục tiêu dạy học tốt nhất. Dạy học tích hợp là quá trình dạy học mà ở đó các nội dung, hoạt động dạy kiến thúc, kĩ năng, thái độ được tích họp với nhau trong cùng một nội dung và hoạt động dạy học để hình thành và phát triển năng lực thực hiện hoạt động cho người học tạo ra mổi liên kết giữa các môn học và tri thức, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và tính tích cực trong học tập. Nội dung mà bản thân tôi tiếp thu được ở Modul này là:
- Thế nào là Dạy học tích hợp: DHTH đuợc hiểu là quá trình dạy học sao cho trong đó toàn bộ các hoạt động học tập góp phần hình thành ở HS những năng lục rõ ràng, có dự tính trước những điều cần thiết cho HS, nhằm phục vụ các quá trình học tập tiếp theo và chuẩn bị cho HS bước vào cuộc sống lao động. Mục tiêu cơ bản của tư tương sư phạm tích hợp là nâng cao chất lượng giáo dục HS phù hợp với các mục tiêu giáo dục toàn diện cửa nhà trường.
- Đặc trưng của dạy học tích hợp: DHTH có các đặc trưng chú yếu sau: làm cho các quá trình học tập có ý nghĩa, bằng cách gắn quá trình học tập với cuộc sổng hằng ngày, không làm tách biệt thế giới nhà trường với thế giới cuộc sống; làm cho quá trình học tập mang tính mục đích rõ rệt; sử dụng kiến thúc của nhiều môn học và không chỉ dừng lại ở nội dung các môn học. DHTH phát triển các năng lực đặc biệt là trí tưởng tượng khoa học và năng lực duy trì của HS vì nó luôn tạo ra các tình huống để HS vận dụng kiến thúc trong các tình huổng gần với cuộc sống. Nó cũng làm giảm sụ trùng lặp các nội dung dạy học giữa các môn học, góp phần giảm tải nội dung học tập.
- Kế hoạch dạy học là gì? kế hoạch dạy học là bản chương trình công tác do giáo viên soạn thảo ra bao gồm toàn bộ công việc của thầy và trò trong suổt năm học, trong một học kì, đối với từng chương hoặc một tiết học trên lớp. Ta có thể chia kế hoạch dạy học của giáo viên thành hai loại: Kế hoạch năm học và kế hoạch bài học (còn gọi là giáo án hay bài soạn).
- Cách lập kế hoạch: KỂ hoạch giảng dạy cho năm học, một chương, một học kì là những nét lớn khái quát các nội dung rất quan trọng, giúp cho giáo viên xác định phương hướng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học. Trong kế
Avatar

Báo cáo BDTX Nội dung 3

 
Gửi ý kiến