Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Liêng Trang
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:45' 15-09-2015
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 8713
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Quyền, Hoaø¸n San)
ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠ TÔNG
CHI BỘ THCS LIÊNG TRANG

*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đạ Tông, ngày 18 tháng 12 năm 2013


BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên : Phan Văn Diễn; Sinh ngày 15 / 12 / 1976
Chức vụ Đảng hiện nay : Bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Liêng Trang
Là đảng viên thuộc chi bộ trường THCS Liêng Trang

I. ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM
Về tư tưởng chính trị
Bản thân tôi luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm và lập trường quan điểm đúng đắn trong nhiệm vụ giáo dục. Luôn tự trau dồi kiến thức, kiên định trong công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.
Gương mẫu trước quần chúng nhân dân, đồng nghiệp và mọi người. Bằng sự nhận thức của mình, vận động tuyên truyền gia đình và đồng nghiệp thực hiện, hưởng ứng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước đề ra. Kiên quyết chống lại các hành vi sai trái và nguy hại đến quan điểm đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Luôn ý thức giữ gìn sự trong sạch trong tổ chức cơ sở Đảng.
Về phẩm chất đạo đức, lối sống
Bản thân tôi luôn tạo cho mình một lối sống chuẩn mực, thực hiện nghiêm chỉnh những điều cấm đối với Đảng viên không được làm, kiên quyết đấu tranh những biểu hiện tham nhũng, quan liêu, lãng phí.
Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, lối sống giản dị, ngay thẳng, trung thực. Đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; Có tinh thần tương thân tương ái; biết lắng nghe, học hỏi và rút kinh nghiệm ở đồng nghiệp và cấp trên. Đối với làng xóm nơi cư trú tôi luôn quan tâm, gần gũi, hoà đồng, gương mẫu, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thực hiện tốt các quy định, các hoạt động tại địa phương đề ra.
Nghiêm túc hoàn thành các khoản đóng góp theo qui định của địa phương, của Nhà nước. Vận động bà con lối xóm cùng tham gia thực hiện các hoạt động của địa phương.
Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
Bản thân tôi luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết chi bộ, gương mẫu trong mọi công việc thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, đối với cán bộ, Đảng viên và đội ngũ cán bộ giáo viên, trong nhà trường, luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức các hoạt động của đơn vị.
Bản thân tôi luôn thực hiện tốt chức trách được giao, cụ thể: từ đầu năm học đến nay bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm mà Đảng và đơn vị giao phó. Đã xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo của ngành phù hợp với đặc điểm của đơn vị và của địa phương. Tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch do ngành giáo dục và địa phương giao cho.
Về tổ chức kỷ luật
Bản thân tôi luôn thực hiện nguyên tắc tập chung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật phục tùng mọi sự phân công của cấp trên cũng như điều động luân chuyển cán bộ của tổ chức. Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng đúng quy định, tổ chức học tập nghị quyết do đảng bộ tổ chức, đóng đảng phí đầy đủ theo quy định.
Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức cơ sở đảng, các nội quy của ngành cũng như nội quy của cơ quan đã quy định.
Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh.
Với vai trò, nhiệm vụ là bí thư chi bộ; hiệu trưởng trường THCS Liêng Trang; Bản thân tôi đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bản thân và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đã xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan.
Đã tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên và phụ huynh, học sinh;
Đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CB GV CNV thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đã thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tích cực trong công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, cương quyết trong việc đánh giá bình xét, xếp loại hàng năm đối với cán bộ viên
Avatar

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2013

 
Gửi ý kiến