Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

anh 9 tuan 36, 37

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Kim Sen (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:31' 22-05-2013
Dung lượng: 70.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Week : 36 Date of preparation: 12/05/2013
Period: 67 Date of teaching: 15/05/2013
CORRECT TEST 4
I. OBJECTIVES:
By the end of the lesson, T will be able to:
- Help ss realize the misteakes they had when doing the test.
- Consolidate the knowledge for Ss.
II. EVALUATION:
1. Result:
- Các em đã có sự tiến bộ so với bài kiểm tra trước.
2. Evaluation of test:
- Đề kiểm tra phù hợp với đặc thù học sinh.
- Đề bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng.
3. Evaluation of teaching and learning:
- Cần tăng cường việc tự học ở nhà.
- Rèn cho học sinh kĩ năng tự học.
- Tăng cường luyện tập các dạng bài tập viết câu.
III. PROCEDURES:
1. Playing test students.
2. Ss check their tests.
3. Discussion.
4. Comment:
- Các em cần cố gắng hơn trong việc học bài, và tự học ở nhà.
- Tuyên dương các em có sự tiến bộ:
+ 9A1: Cam, Cil Chinh, Hên, Lệ, Ngoan, Vỉ, Wel
+ 9A2: Bang, Luis, Griêng, Khánh, Ngọc, Tuấn
IV. STATISTIC:
THE QUALIFICATION TABLE
Class
Good
Fair
Average
Weak
Bad

9A1
9A2
……12………2……
……10…………13……
……6…………11……
……2…………5…
……………………


V. INSTRUCTING LESSON:
- Các em cần tăng cường học và làm bài ở nhà.
- Trang bị 1 quyển sổ tay để học từ vựng và cấu trúc câu ở nhà.
- Làm bài tập thêm trong sách bài tập ở nhà.
VI. COMMENT:


Week : 37 Date of preparation: 12/05/2013
Period: 68 Date of teaching: 15/05/2013I. OBJECTIVES:
- By the end of the lesson, Ss will be able to know how to write an argumentative exposition, using the right format and language structures.
II. PREPARATION: extra board.
III. PROCEDURE:

TEACHER’S ACTIVITIES
STUDENTS’ ACTIVITIES

1/ Warm-up: (5’)
- Have students answer the question:
Do you think UFOs really exist?
- Answer the question.

2/ Pre-writing: (15’)
(Activity 1:
- Have Ss match the paragraphs in column B with the sections in column A.
* Answer
A - (ii)
B - (iii)
C - (i)
- Explain to Ss how to write an exposition by asking them
1/ How many parts are there in an exposition?
2/ What are there in each part?
- Have Ss use expressions to write in the introduction: I think …, I believe …, I don’t think …, …
Firstly, …
Secondly, …
Thirdly, …
Moreover, …
Finally, …- Explain some new words:
II. Vocabulary:
1. imagination (n)
2. trace (n)
3. mysterious (adj)
(Activity 2:
- Have students work in pairs, reading the dialogue (page 88) silently to answer the questions:
1/ Does Ba think UFOs exist?
2/ What makes Ba believe there are UFOs?
3/ What does Ba conclude about the UFOs?
- Match in pair.

- Pay attention, and answer.
1/ There are three parts : Introduction, Body, Conclusion
2/ (The answer is in column A.)
- Listen and take note.
I. Outline of an exposition.
A- Introduction:
I think …/ I believe …/ I don’t think …, …
B. Body:
Firstly, …
Secondly, …
Moreover, …
Finally, …
C. Conclusion:
Therefore,…
- Read and take note.- Read the dialogue, and answer the questions.
1/ Yes, he does.
2/ Firstly, many people around the world say they have seen flying saucers. Secondly, there are plenty of photos of them. Moreover, some of the photographers said they saw man-like creatures get out of the saucers.
3/ He conclude UFOs are no longer human’s beings’ imagination. They are real.

3/ While-writing: (15’)
- Have Ss work individually, using Ba’s opinion in the dialogue to write an exposition about the
 
Gửi ý kiến