Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Văn bản nhà trường > (10 thư mục)


Kế hoạch (112 bài)
Word-logo-small

kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6...

Ngày gửi: 2016-04-28 13:30:07

Word-logo-small

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 201...

Ngày gửi: 2015-09-17 14:41:20

Word-logo-small

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Ngày gửi: 2015-09-17 14:40:10

Word-logo-small

Kế hoạch tổ chức khai giảng n...

Ngày gửi: 2015-09-15 14:44:51


Báo cáo (51 bài)
Word-logo-small

Báo cáo tổng kết 15 năm thực ...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:18:43

Word-logo-small

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 1-KẾ H...

Ngày gửi: 2015-02-03 16:39:27

Word-logo-small

BÁO CÁO Tình hình công tác th...

Ngày gửi: 2014-10-01 16:42:27

Word-logo-small

Báo cáo công tác tháng 4kế ho...

Ngày gửi: 2014-05-05 09:49:05


Công văn (30 bài)
Word-logo-small

Công văn về thực hiện ATGT nă...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:21:28

Word-logo-small

Mẫu đơn xin xét nâng lương

Ngày gửi: 2015-09-07 13:20:56

Word-logo-small

Công văn hướng dẫn ghi sổ điể...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:20:03

Word-logo-small

Công văn về việc hỗ trợ vận đ...

Ngày gửi: 2015-08-25 14:20:10


Tờ trình (8 bài)
Word-logo-small

Tờ trình xin chủ trương thành...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:36:21

Word-logo-small

Tờ trình đề nghị bổ sung xét ...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:35:19

Word-logo-small

Tờ trình đề nghị quy hoạch đấ...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:34:44

Word-logo-small

Tờ trình đề nghị cho viên chứ...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:34:18


Quyết định (34 bài)
Word-logo-small

Quyết định nâng phụ cấp thâm ...

Ngày gửi: 2015-09-11 15:45:00

Word-logo-small

Quyết định nâng phụ cấp thâm ...

Ngày gửi: 2015-09-11 15:43:51

Word-logo-small

Phân công nhiệm vụ trong Ban ...

Ngày gửi: 2015-09-11 14:30:58

Word-logo-small

Quyết định thành lập BCD Hoc ...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:43:56


Qui chế (14 bài)
Word-logo-small

Quy chế làm việc

Ngày gửi: 2015-09-11 14:32:08

Word-logo-small

Quy định công tác Thư viện

Ngày gửi: 2015-09-07 13:48:52

Word-logo-small

Quy chế phối hợp giữa công đo...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:48:16

Word-logo-small

Qui ước cơ quan đơn vị văn hóa

Ngày gửi: 2015-09-07 13:47:18


Word-logo-small

Báo cáo kiểm điểm của chi bộ ...

Ngày gửi: 2015-10-28 15:48:29

Word-logo-small

Bản kiểm điểm đảng viên cuối ...

Ngày gửi: 2015-09-15 14:45:31

Word-logo-small

Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ...

Ngày gửi: 2015-09-11 15:15:02

Word-logo-small

Báo cáo tổng kết 15 năm thực ...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:50:11


Word-logo-small

Mẫu xây dựng kế hoạch bồi dưỡ...

Ngày gửi: 2015-09-15 07:02:25

Word-logo-small

Mẫu xây dựng kế hoạch bồi dưỡ...

Ngày gửi: 2015-09-15 07:01:54

Word-logo-small

Mẫu hợp đồng lao động dành ch...

Ngày gửi: 2015-09-03 14:45:56

Word-logo-small

Diễn văn khai giảng năm học 2...

Ngày gửi: 2015-09-03 07:56:32


Danh sách (0 bài)

Word-logo-small

Kế hoạch tổ chức hội nghị cán...

Ngày gửi: 2015-09-15 14:43:17

Word-logo-small

Kế hoạch tổ chức hội nghị cán...

Ngày gửi: 2015-09-11 09:49:58

Word-logo-small

phát biểu khai mạc trung thu

Ngày gửi: 2013-09-21 09:23:12

Word-logo-small

ke hoạch thang 2012 - 2013

Ngày gửi: 2012-09-20 21:01:01