Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Văn bản nhà trường > Kế hoạch > (112 bài)

Word-logo-small

kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6...

Ngày gửi: 2016-04-28 13:30:07

Word-logo-small

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 201...

Ngày gửi: 2015-09-17 14:41:20

Word-logo-small

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Ngày gửi: 2015-09-17 14:40:10

Word-logo-small

Kế hoạch tổ chức khai giảng n...

Ngày gửi: 2015-09-15 14:44:51

Word-logo-small

Kế hoạch Y tế học đường năm h...

Ngày gửi: 2015-09-15 14:41:22

Word-logo-small

Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán...

Ngày gửi: 2015-09-15 14:35:47

Word-logo-small

Kế hoạch phát triển giáo dục ...

Ngày gửi: 2015-09-15 07:04:29

Word-logo-small

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuy...

Ngày gửi: 2015-09-15 07:01:20

Word-logo-small

Kế hoạch tổ chức cuộc thi vận...

Ngày gửi: 2015-09-15 07:00:41

Word-logo-small

Kế hoạch công tác tháng 9 năm...

Ngày gửi: 2015-09-15 07:00:11

Word-logo-small

Kế hoạch phát triển giáo dục ...

Ngày gửi: 2015-09-11 16:16:01

Word-logo-small

Kế hoạch phát triển giáo dục ...

Ngày gửi: 2015-09-11 15:07:54

Word-logo-small

Kế hoạch điều tra phổ cập giá...

Ngày gửi: 2015-09-11 13:14:37

Word-logo-small

Kế hoạch phổ cập giáo dục năm...

Ngày gửi: 2015-09-11 10:22:35

Word-logo-small

Kế hoạch tổ chức kiểm tra khả...

Ngày gửi: 2015-09-03 10:59:58

Word-logo-small

Kế hoạch tổ chức lễ khai giản...

Ngày gửi: 2015-09-03 07:00:26

Word-logo-small

Kế hoạch phân công nhiệm vụ c...

Ngày gửi: 2015-08-25 14:26:25

Word-logo-small

Kế hoạch nhiệm vụ công tác củ...

Ngày gửi: 2015-08-25 14:25:06

Word-logo-small

Kế hoạch tháng 8 năm học 2015...

Ngày gửi: 2015-08-25 14:17:04

Pdf-small

kế hoạch công tác tuần 10

Ngày gửi: 2014-10-20 10:01:13

Word-logo-small

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC...

Ngày gửi: 2014-10-01 16:41:29

Word-logo-small

Kế hoạch công tác tháng 5 năm...

Ngày gửi: 2014-04-25 16:30:26

Word-logo-small

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘN...

Ngày gửi: 2014-04-14 16:32:28

Word-logo-small

Kế hoạch công tác Tuần 27 năm...

Ngày gửi: 2014-03-02 20:40:12

Word-logo-small

Kế hoạch công tác tháng 3 năm...

Ngày gửi: 2014-03-02 20:39:54

Word-logo-small

Kế hoạch công tác tuần 26

Ngày gửi: 2014-02-24 15:06:07

Word-logo-small

Kế hoạch công tác Tuần 26 năm...

Ngày gửi: 2014-02-24 15:03:27

Word-logo-small

Kế hoạch công tác Tuần 25 năm...

Ngày gửi: 2014-02-24 15:03:11

Word-logo-small

Kế hoạch học tập Nghị Quyết T...

Ngày gửi: 2014-02-18 16:50:15

Word-logo-small

Kế hoạch thực hiện công tác p...

Ngày gửi: 2014-02-18 16:50:00

Word-logo-small

Kế hoạch công tác tháng 2 năm...

Ngày gửi: 2014-02-07 10:20:23

Word-logo-small

Kế hoạch công tác tháng 01 nă...

Ngày gửi: 2014-01-02 14:59:57

Word-logo-small

Kế hoạch công tác tháng 12 nă...

Ngày gửi: 2013-11-29 07:28:59

Word-logo-small

Kế hoạch công tác tháng 11 nă...

Ngày gửi: 2013-11-01 07:58:54

Word-logo-small

Kế hoạch công tác tháng 10 nă...

Ngày gửi: 2013-11-01 07:58:34

Word-logo-small

Kế hoạch công tác tháng 9 năm...

Ngày gửi: 2013-09-03 13:42:11