Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Chuyên môn > (7 thư mục)


KH chuyên môn (152 bài)
Word-logo-small

KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA VUI ĐỂ HỌC

Ngày gửi: 2016-12-05 09:33:38

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM T...

Ngày gửi: 2016-12-05 09:10:46

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÓ HIỆU TR...

Ngày gửi: 2016-09-13 09:08:29

Word-logo-small

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Ngày gửi: 2016-09-13 09:07:31


Word-logo-small

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHUYÊN CẦN ...

Ngày gửi: 2014-02-20 09:22:14


Xls-small

Phân công chuyên môn điều chỉ...

Ngày gửi: 2014-09-01 06:34:41

Xls-small

Phân công chuyên môn năm học ...

Ngày gửi: 2014-08-29 16:38:24

Xls-small

Phân công chuyên môn năm học ...

Ngày gửi: 2014-08-29 16:37:40

Xls-small

Phân công chuyên môn lần 2 nă...

Ngày gửi: 2013-08-29 09:29:29


Xls-small

MẪU SỔ ĐIỂM MÔN TOÁN

Ngày gửi: 2012-09-30 21:47:23

Xls-small

mẫu số điểm cả nhân cho môn 2...

Ngày gửi: 2012-09-29 09:45:25

Word-logo-small

Mẫu biên bản họp Chuyên môn n...

Ngày gửi: 2012-09-06 14:31:46

Word-logo-small

Mẫu biên bản họp Hội đồng sư ...

Ngày gửi: 2012-09-06 14:31:08


Word-logo-small

Câu 15: Phân tích vai trò của...

Ngày gửi: 2015-09-03 15:07:40

Xls-small

Thời Khóa Biểu Áp dụng từ ngà...

Ngày gửi: 2013-08-31 14:18:04

Xls-small

Thời Khóa Biểu Áp dụng từ ngà...

Ngày gửi: 2013-08-25 06:37:24

Xls-small

thời khoá biểu áp dung từ ngà...

Ngày gửi: 2013-02-23 14:40:19


Word-logo-small

PPCT môn Sinh học năm học 201...

Ngày gửi: 2012-09-19 17:23:28

Word-logo-small

PPCT môn Ngữ văn năm học 2011...

Ngày gửi: 2011-09-30 10:59:25

Word-logo-small

PPCT môn Toán năm học 2011 - ...

Ngày gửi: 2011-09-30 10:59:22

Word-logo-small

PPCT môn Công nghệ 2 năm học ...

Ngày gửi: 2011-09-30 10:58:50


Word-logo-small

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ...

Ngày gửi: 2016-04-07 15:07:58

Word-logo-small

Đề tài tốt nghiệp Về nâng cao...

Ngày gửi: 2015-09-07 13:16:58