Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Sắp xếp dữ liệu

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Các tổ chuyên môn > (5 thư mục)


Toán Tin (9 bài)
Word-logo-small

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 4

Ngày gửi: 2014-04-14 22:20:31

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3

Ngày gửi: 2014-03-03 21:54:13

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2

Ngày gửi: 2014-02-18 08:34:04

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1

Ngày gửi: 2014-02-18 08:33:03


Ngữ Văn (5 bài)
Word-logo-small

KHCM T10

Ngày gửi: 2014-10-05 20:49:24

Word-logo-small

BÁO CÁO CM - T 1

Ngày gửi: 2014-04-18 10:35:33

Word-logo-small

KHCM T1

Ngày gửi: 2014-03-12 22:36:34

Word-logo-small

KHCM T2

Ngày gửi: 2014-03-12 22:36:02


Word-logo-small

ke hoach to thang 3

Ngày gửi: 2015-03-11 19:12:21

Word-logo-small

ke hoach to thang 2

Ngày gửi: 2015-02-10 22:28:31

Word-logo-small

ke hoach to thang 1

Ngày gửi: 2015-01-30 00:08:29

Word-logo-small

ke hoach thang 12

Ngày gửi: 2014-12-22 22:45:39


Word-logo-small

KHCM tháng 3/2015

Ngày gửi: 2015-03-02 16:45:40

Word-logo-small

KHCM tháng 2/2015

Ngày gửi: 2015-03-02 16:44:58

Word-logo-small

KHCM tháng 1/2015

Ngày gửi: 2015-03-02 16:44:02

Word-logo-small

KHCM tháng 12

Ngày gửi: 2015-03-02 16:42:56


AV AM MT TD (23 bài)
Word-logo-small

Báo cáo BDTX Nội dung 3

Ngày gửi: 2015-05-12 20:14:28

Word-logo-small

Báo cáo bồi dưỡng thường xuyê...

Ngày gửi: 2015-05-12 20:12:15

Word-logo-small

báo cáo bồi dưỡng thường xuyê...

Ngày gửi: 2015-05-12 20:11:42

Word-logo-small

kế hoạch tổ CM tháng 5/2015

Ngày gửi: 2015-05-12 20:08:54