Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Văn Diễn)
 • (Phan Văn Diễn)

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Picture_239.jpg Picture_211.jpg Picture_196.jpg Picture_174.jpg Picture_170.jpg Picture_172.jpg Danmangtranhcaivebucanhcobeotrenhayduoinuoc.jpg Co_Gai_Facebook__Khanh_Dandy_ft_Suki__Che_Co_Gai_Mo_Duong__1.flv Hinh1512.jpg Video0005.flv Cu_ba.flv 123.flv Vv1_55.jpg P1090880.jpg GV_4.jpg Bienbaof5ab3.jpg 20140815150446img1809.jpg 07_Li.mp3 06_LR.mp3 06_Li.mp3

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Liêng Trang

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  BÀI THU HOẠCH VÊ KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Đức Thanh
  Ngày gửi: 00h:49' 18-09-2010
  Dung lượng: 96.1 KB
  Số lượt tải: 791
  Số lượt thích: 0 người

  CÂU HỏI VIếT BàI THU HOạCH
  1. Đ/c hãy nêu mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm của Đảng về phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", BLLĐ ở Việt Nam?
  2. Phân tích làm rõ những nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" trên các lĩnh vực? Liên hệ bản thân?


  MẫU VIếT BàI THU HOạCH NHƯ SAU


  PHòNG GD & đt ĐAM RÔNG
  TRƯờng thcs liêng trang
  Họ Và TÊN: ………………………

  Đạ Tông,Ngày Tháng 9 Năm 2010


  Bài thu hoạch về kiến thức quốc phòng
  Năm học: 2010 - 2011


  Câu hỏi1. Đ/c hãy nêu mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, phương châm của Đảng về phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", BLLĐ ở Việt Nam?
  Trả lời: …………………………………………………………………………….............
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………

  Câu hỏi 2: Phân tích làm rõ những nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" trên các lĩnh vực? Liên hệ bản thân?
  Trả lời: ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………  TàI LIệU VIếT BàI THU HOạCH
  Mở ĐầU
  Kính thưa các đồng chí!
  Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là một bộ phận chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá các nước XHCN và phong trào độc lập dân tộc, nhằm xóa bỏ hoàn toàn CNXH, thiết lập, củng cố vai trò của CNĐQ trên phạm vi toàn thế giới.
  Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng ta đã xác định “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là một trong những nguy cơ của cách mạng Việt Nam và tới Đại hội X Đảng ta xác định là một trong những thách thức trực tiếp của cách mạng nước ta hiện nay. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới. Nghiên cứu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch và đề ra chủ trương, giải pháp phòng chống có hiệu quả, đó là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ quốc phòng an ninh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là đối với cán bộ cấp cơ sở nhằm bảo vệ địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
  Câu hỏi khởi động trí tuệ: Đ/c cho biết tại hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (1-1994) đã xác định cách mạng nước ta phải đối phó với những nguy cơ nào?
  Trả lời: Gồm 4 nguy cơ:
  + Tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
  + Chệch hướng XHCN.
  + Tệ tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.
  + “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

  NộI DUNG

  Phần thứ nhất: ÂM MƯU, THủ ĐOạN “DBHB”, BLLĐ CủA CáC THế LựC THù ĐịCH ĐốI VớI Cách Mạng VIệT NAM

  I. Sự HìNH THàNH, PHáT TRIểN CủA “DBHB”, BLLĐ:
  A. KHáI NIệM Về CHIếN LƯợC “DBHB”:
  - Chiến lược “DBHB” là chiến lược cơ bản của CNĐQ
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Hãy thưởng thức và suy ngẫm